Vårt senaste nummer av Affärslivet, med fokus på svensk industri, släpptes den 5:e november. Distributionen nådde svenska industriföretag och ut till folket genom Svenska Dagbladets Näringsliv. I detta nummer läser ni om utmaningarna svensk industri står inför. Digitalisering, effektivisering och automatisering var ämnen som genomsyrade höstens nummer. Målet var att diskutera svensk industris globala konkurrenskraft. Medverkade gjorde […]