Vårt senaste nummer av Affärslivet, med fokus på svensk industri, släpptes den 5:e november. Distributionen nådde svenska industriföretag och ut till folket genom Svenska Dagbladets Näringsliv. I detta nummer läser ni om utmaningarna svensk industri står inför. Digitalisering, effektivisering och automatisering var ämnen som genomsyrade höstens nummer. Målet var att diskutera svensk industris globala konkurrenskraft. Medverkade gjorde Anders Borg. Magnus René, vd för Arcam och Jonas Abrahamsson, koncernchef på E.ON. Mer information finner ni på www.affarslivet.se